Meno: Heslo:

Odpustová slávnosť Všetkých svätých

"Nik nie je taký veľký, žeby sa do truhly nezmestil..." aj táto myšlienka odznela z úst odpustového kazateľa Františka Trstenského, ktorý u nás slúžil 1. novembra slávnostnú odpustovú svätú omšu. Povzbudil nás k aktívnemu životu, ktorý máme naplniť skutkami lásky, nie zloby. Veľkosť kresťanstva je aj v tom, že svätí naplnili život skutkami lásky: "Blahoslavení tichý, prenasledovaní, pokojní..." - to je program Evanjelia pre náš život. My mnohokrát práve naopak - keď sa druhému darí, ide nás rozdrapiť od zlosti a keď sa mu nedarí - tešíme sa. A to je podlé! "Radujte sa s radujúcimi..." Musíme si uvedomiť, že Cirkev nie je nedobytná pevnosť, ale je oázou pre každého, hľadajúceho, putujúceho... Nech sme akýkoľvek veľký, veľkosť človeka je v tom, že si uvedomí, že môj život je ohraničený. Náš život je putovanie, ktoré máme naplniť aktívnym životom, skutkami lásky, aby pri stretnutí s Pánom Bohom, ktorému sa nevyhneme, vložili sme svoj život do Jeho rúk.