Meno: Heslo:

Slávnosť Najsvätejšej Trojice

V nedeľu 26. mája sme slávili odpustovú slávnosť Najsvätejšej Trojice spolu s ThDr. Martinom Kolejákom, ktorý vyučuje na boholoveckej fakulte v Spišskej Kapitule. Povzbudil nás hlbokými myšlienkami a svätou liturgiou sme oslávili Trojjediného. "Urobme človeka na náš obraz - to je prvé svedectvo o Bohu ako o spoločenstve osôb, Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni...bude to Boží Syn - Mária ako prvá žena sa dozvedá o tajomstve Najsvätejšej Trojice. Toto tajomstvo je ústreným tajomstvom pravej kresťanskej viery. On nás stvoril a celý náš život smeruje k Nemu. Máme byť sprostredkovateľmi lásky Trojjediného Boha pre druhých... "