Meno: Heslo:

Diecézne stretnutie mladých

V sobotu 3. mája 2014 sa v našej farnosti uskutočnilo diecézne stretnutie mládeže, ktoré začalo svätou omšou vo farskom kostole a pokračovalo bohatým programom v športovej hale. Otec biskup Štefan povzbudil mladých, aby smelo VYKROČILI k Bohu: "Prvé blahoslavenstvo neznamená nemať nič, nevlastniť nič, ale znamená premáhať sebectvo, lakomstvo a uskutočňovať dobro v službe lásky. Máme sa naučiť venovať čas Bohu, aby sme posvätili čas, ktorý je nám daný a napĺňali ho dobrom, premieňali ho na obetu a spájali s večnosťou. Opakom je znesvätiť čas - prijímaním zla. Najvyššie dobro pre človeka je Boh sám. A tak VYKROČME k Nemu ako opravdiví Boží synovia a dcéry."