Meno: Heslo:

Slávnosť hasičov

V nedeľu 4. mája 2014 sme si propemnuli sviatok svätého Floriána, ktorý je považovaný za patróna hasičov. Je zobrazovaný v oblečení rímskeho dôstojníka s nádobou na hasenie, prípadne ako priamo hasí požiar. Jeho kult bol značne rozšírený hlavne v Čechách a jeho sochy sa budovali na ochrnu proti požiarom. Dokonca aj na našom kostole je umiestnená socha sv.Floriána, blízko pri sakristii z vonkajšej strany. Na sv. omši sa zúčastnilo niekoľko hasičov, ktorým ďakujeme za ich obetavú službu nielen pri hasení ohňov, ale aj pri pomoci v mnohých autonehodách a iných kalamitách. Nech na príhovor sv. Floriána obstojíme v každom nebezpečentve.