Meno: Heslo:

V Krivej pri bl.Zdenke

A ako už tradične, aj tento rok sme sa vybrali spolu s prvoprijímajúcimi na ďakovnú púť do rodiska blahoslavenej sestry Zdenky, do Krivej. V stredu 11. júna sme zaplnili skoro celý vagón a za spevu a smiechu sme putovali do Krivej, kde sme mali svätú omšu. Uctili sme si tiež relikvie blahoslavenej Zdenky a s radostným srdcom a odmenený sladkosťou sme sa vrátili domov. Ďakujeme za krásny dník i za zmrzlinu... :) Nech navždy "Slnko je v nás!"