Meno: Heslo:

Farský ples LAETARE BÁL

22. februára sa uskutočnil už 5. ročník farského Laetare bálu, ktorý začal vo farskom kostole svätou omšou a v radostnom a vďačnom duchu pokračoval v spoločenskej sále. Otvorili sme ho myšlienkou zo Svätého Písma: "Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je svätý Boh" a plní istoty, že je to tak, plesali sme v radosti. Ďakujeme všetkým, ktorí nám to umožnili, naším kňazom, všetkým spoločenstvám, rodinám, mladým, kuchárkam, no hlavne Nebeskému Otcovi, ktorý je príčinou našej radosti, nášho plesania a jasania... nech sú aj naše životy naplnené úprimnou radosťou, z Jeho prítomnosti!