Meno: Heslo:

Púť do Šastína

Pri príležitosti roku Sedembolestnej Panny Márie, sme v dňoch od 30. do 31. mája 2014 uskutočnili púť do Šaštína, na ktorej sa zúčastnili veriaci našej farnosti. Aby to bolo skutočné putovanie, do Šaštína sme volili cestu cez rôzne iné Mariánske svätyne, ako je Hostýn, Štípa, Velehrad, kde sme mali duchovný program - krížovú cestu, modlitbu svätého ruženca, svätú omšu. Po prenocovaní v Skalici sme putovali do Šaštína, kde sme sa spojili s Rodinou Nepoškvrnenej Panny Márie a slávili spoločnú svätú omšu. Posledným putovným miestom bola Mariánka, kde sme sa pomodlili krížovú cestu, ktorou sme ukončili krásne dni, ktoré sme mohli zažiť v radostnom duchu, vo veselom spoločenstve a to vďaka nášmu Nebeskému Otcovi, ktorého prítomnosť bolo cítiť na cestách a tiež vďaka nášmu pánu farárovi, ktorý nám túto púť umožnil. "Mária, Mária, Mária z ruže kvet, ku Tebe volá široký celý svet..."