Meno: Heslo:

Prímestský farský tábor

1. deň - opekačka pri Hubertovom prameni

V pondelok 21. júla sme začali náš farský tábor opekačkou pri Hubertovom prameni. Pešia túra prebiehala rýchlo aj vďaka lesným plodom, ktoré sme po ceste mohli nazbierať, maliny, huby... Pri studničke sme sa ovlažili čerstvou pramenitou vodou a osviežili duše krátkou modlitbou. Posilnený opečenou špekačkou, či klobáskou sme si zahrali niekoľko hier a pri návrate domov sme sa pokochali pri pohľade na mladé teliatka. Plní vďačnosti za krásny požehnaný deň, sme sa rozišli pri dobrej zmrzlinke.

2. deň - Oravský hrad

V utorok 22. júla sme sa vybrali vlakom navštíviť náš Oravský Hrad v Oravskom Podzámku. Cesta vlakom bola veselá a hoci nám počasie šarapatilo, nevadilo nám to pri výstupe na hrad a zdolávaní niekoľko stoviek schodov. V hradnej kaplnke sme sa pomodlili a po ceste zaspievali. Ďakujeme nášmu diakonovi Tomášovi, že nám zaobstaral vynikajúcu sprievodkyňu, ktorá nás sprevádzala po hrade aj zaujímavým slovom a obdarila milými pamiatkami na tento deň.

3. deň - olympiáda

V stredu 23. júla sme prežívali deň v športovom duchu, ktorý pre nás pripravili erkári - v telocvični cirkevnej školy. Zúčastnili sme sa športovej olympiády, ktorá prebiehala v troch družstvách a tiež iných športových hier - ako futbal a vybíjaná. Odmenou bol vynikajúci koláč a korbáčiky, do ktorých sme sa s vervou pustili. Ďakujeme všetkým, ktorí nám toto milé prekvapko pripravili!

4. deň - Klin

Vo štvrtok 24. júla sme navštívili "Rio de Klin", kde sme sa dostali autami a potom pešo vystupovali ku krížu. V kaplnke sme sa krátko pomodlili a na vŕšku zahrali niekoľko hier. Sme vďační aj za novokňazské požehnanie, ktoré sme dostali... V Námestove sme sa po namáhavom vzostupe osviežili dobrou zmrzlinou.

5. deň - cyklotúra

V piatok 25. júla sme absolvovali cyklotúru s niekoľkými zastaveniami krížovej cesty. Zdolali sme výstup na Ústie, hoci nie každý mal bicykel s prehadzovačkami... Našu túru sme zavŕšili vo františkánskom kostole, kde sme sa domodlili posledné zastavenia krížovej cesty. Po príchode do Tvrdošína sme boli vďační, že sme všetci živí a zdraví... ;) Ďakujeme Nebeskému Otcovi za krásne požehnané dni, za dary milosti, za ľudí a ich dobrotu i štedrosť, za našich kňazov, ktorí sa nám venovali, za vydarené akcie... "Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý, lebo Jeho milosrdenstvo trvá naveky!"