Meno: Heslo:

Farská púť do Zakopaného

Vyvrcholením roku Sedembolestnej Panny Márie bola pre nás farská púť, ktorú sme uskutočnili v sobotu 13. decembra 2014. Navštívili sme Sanktuárium Matky Božej Fatimskej v Zakopanom, farský kostol sv. Kazimíra v Koscielisku a farský kostol Panny Márie Škapuliarskej vo Witowe. Svätú omšu v Saktuáriu Matky božej Fatimskej slávil pán farár Ján Marhefka a Božím slovom nás povzbudil diakon Pavol Gajdošík. Modlitbu posvätného ruženca v Koscielisku viedol pán kaplán František Janečko a modlitby a Korunky k Božiemu milosrdenstvu vo farskom kostole vo Witowe sa ujali mladí našej farnosti. Modlitbou a obetou nás sprevádzal aj pán kaplán Rastislav Hanečák, ktorý sa s nami duchovne spojil spolu s ostatnými veriacimi, ktorí sa púte nemohli zúčastniť. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave púte podieľali, spevokolu, ktorý nás sprevádzal svojím spevom, Pánu Bohu za milostivý čas a pekné počasie, ktoré nám dožičil i všetkým ľuďom, ktorí sa na našej "puťke" akýmkoľvek spôsobom zúčastnili. Tiež chceme poďakovať všetkým, ktorí nás na týchto miestach našej púte milo a srdečne prijali.