Meno: Heslo:

Koncert z príležitosti sviatku svätej Cecílie

Hudba patrí k podstate litugie. Kto dobre hrá - oslavuje Boha. Veľa diel bolo skomponovaných práve pre chrám. Aj našich sŕdc sa dotýkala hudba, ktorá znela v našom chráme v nedeľu 29. novembra 2015 vďaka žiakom a učiteľom zo základných umeleckých škôl z Tvrdošína, Námestova, Trstenej, Dolného Kubína a tiež Nižnej. Je dobré, keď umelci vedia svoj talent ponúknuť iným a Pánu Bohu. Ďakujeme za atmosféru radosti a jednoty, ktorú sa podarilo počas koncertu vytvoriť i za povzbudivé myšlienky pána kaplána Františka, z ktorých vyberáme ešte jednu: "Vtedy je umelec veľký, keď si dokáže vypočuť iného umelca."