Meno: Heslo:

Jubileum kňazstva

Drahý náš pán dekan! Dnešný deň- 18. jún 2015 - je pre Vás výnimočný, pretože je presne 20 rokov od chvíle, keď ste z rúk otca biskupa prijali sviatosť kňazstva. Služba kňaza je veľmi náročná a obetavá.

Ak pracujeme s drevom, časom spráchnivie, ak s papierom, zožltne, ak so železom, zhrdzavie. Ale práca s ľudskou dušou pretrváva naveky. Ľudská duša je krehká, ale aj zraniteľná. V mene všetkých farníkov Vám, pán dekan, prajem do ďalších rokov služby pevné zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie - Matky kňazov. Boh Vás žehnaj!

Prosme za nášho duchovného otca Jána, aby ho Pán obdaril zdravím, svojím požehnaním, aby vytrvalo znášal všetky námahy svojej služby a eucharistická obeta aby bola pre neho najväčšou udalosťou každého dňa.