Meno: Heslo:

V Krivej pri bl.Zdenke

Tak ako po iné roky, dovolím si tvrdiť, že už tradične, sme sa vybrali spolu s prvoprijímajúcimi deťmi, pánom kaplánom Rasťom a niekoľkými dospelými na ďakovnú púť do Krivej vo štvrtok, dňa 28.5.2015 ku blahoslavenej sestre Zdenke. Spolu s pánom farárom z Krivej sme slávili svätú omšu a niekoľko povzbudivých slov nám povedal náš pán kaplán v homílii. O sestre Zdenke nám porozprával pán farár po skončení sv. omše. Na záver sme si uctili relikviár sestry Zdenky a na pamiatku sme si odniesli obrázky s modlitbou.

Nezabúdajme, že máme v nebi orodovnicu, ktorá žila neďaleko od nás a často prosme: Blahoslavená sestra Zdenka, oroduj za nás.