Meno: Heslo:

Farský ples

Na známosť sa všetkým dáva, v Tvrdošíne veľká sláva.
Cez fašiangy slávnosť taká, veľká sála na nás čaká.
Všetci gala nahodení, a sviatočne naladení.
Na čo prišli všetci dnes? Ahááá, máme farský ples.
Leatare bál opäť máme, šiesty ročník otvárame.
Týmito slovami sa otvoril 6. ročník farského plesu Laetare bál, ktorý sa nesie v duchu motta. „Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je svätý Boh.“ Do plesania nás uviedol tanec mladých a príhovor nášho pána dekana Jána Marhefku, ktorý vyjadril radosť z rodinnej atmosféry, ktorá sa na plese vždy vytvorí. K nej nemalou mierou prispela výborná kapustnica, bohatý program našich mladých, dobrá hudba a samozrejme nechýbala ani tombola. Farský ples sa stáva už tradičnou a veľmi peknou a obohacujúcou akciou, na ktorej je možnosť nielen zatancovať, ale aj sa stretnúť s priateľmi, vystúpiť zo všednosti dňa a nechať sa naplniť radosťou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tohtoročného plesu a veríme, že aj o rok sa stretneme pri takejto milej akcii.