Meno: Heslo:

Primíčná svätá omša

Po včerajšom požehnaní sme sa stretli, dnes, 14. júna na spoločnom slávení eucharistie, kde sme boli svedkami, ako sa po prvýkrát rukami nášho novokňaza premenilo Ježišovo telo a krv. Vďaka Nebeskému Otcovi, že si vybral práve teba. Vďaka tvojim rodičom, priateľom a známym i všetkým tým, ktorí ťa povzbudzovali, sprevádzali a naďalej sprevádzajú svojou modlitbou. Vďaka ti Pali, za vnímavé srdce a prijatie tejto sviatosti, ktorá je veľmi vzácna a namáhavá. A možno práve kvôli tebe bude svet o niečo lepší...