Meno: Heslo:

Kňazská vysviacka

Vieme, že Boh si neviditeľným spôsobom vyberá ľudí, ktorí budú svedčiť a pracovať na spáse duší. Veríme, že si takýmto spôsobom vybral aj nášho brata Pavla, ktorý dňa 13. júna prijal z rúk otca biskupa požehnanie a zároveň poslanie byť svetlom a soľou pre tento svet.
Milý Pavol, prajeme Ti, nech v tvojom srdci rastie Božia láska a nech Ťa sprevádza odvaha, vernosť, sila a múdrosť. Nech Ťa Boh žehná a je s Tebou.