Meno: Heslo:

Odpustová slávnosť svätej Anny


V nedeľu 25. júla 2010 sme na Medvedzí slávili odpustovú slávnosť, ktorú spestrilo daždivé počasie, no napriek tomu sa mnohí nedali odradiť a prišli osláviť tento sviatok. Svätú omšu celebroval pán kaplán Ján Grivalský a kazateľom bol náš diakon Matúš Reiner. Ich slová nás povzbudili k tomu, aby sme si všímali jeden druhého, aby sme neboli slepí a hluchí k potrebám druhého a nikdy sa nevzdávali, pretože vždy môžeme niečo urobiť. Ďakujeme všetkým, ktorí túto slávnosť pripravili, za výzdobu a prípravu miesta, ozvučenie, lektorom, zboristkám... aj toto svedčí o kráse vzájomného delenia sa a dávania, o službe navzájom. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým!

Sväté písmo nikde neuvádza mená rodičov Panny Márie - Joachima a Annu. Prvá zmienka o nich sa nachádza v apokryfnom Protoevanjeliu sv. Jakuba z 2. storočia. Joachim a Anna nemohli mať deti. Až v pokročilom veku, Anna počala a porodila dcéru, ktorej dali meno Mária, po hebrejsky Miriam (slovensky Bohu milá). Keď mala Mária tri roky, zasvätili ju Pánovi v chráme.

Meno Joachim znamená "príprava na Pána." Meno Anna znamená "milosť, láska, modlitba." Aj keď presné správy o nich nemáme tešia sa veľkej úcte medzi veriacimi kresťanmi, nielen na Slovensku, ale po celom svete. Sv. Anna je patrónkou baníkov, chudobných a ťažko pracujúcich. Svätý Joachim a Anna, orodujte za nás!


obrazok      obrazok      obrazok      obrazok      obrazok     

obrazok      obrazok      obrazok      obrazok      obrazok     

obrazok      obrazok      obrazok