Meno: Heslo:

Odpustová slávnosť všetkých svätých

V sobotu 1. novembra sme slávili odpustovú slávnosť Všetkých svätých, patrocínium dreveného gotického kostolíka na cintoríne. Slávnostná svätá omša sa slávila v hlavnom kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval ThDr.Peter Majda, tajomníkom Kňazskej rady Spišskej diecézy a po sv. omši, ktorá bola v popoludňajších hodinách na cintoríne, prebiehala posviacka nového centrálneho kríža.