Meno: Heslo:

Miništrantský futbal - prázdniny 2009

     V sobotu 5. septembra 2009 sa konal miništranský futbalový turnaj v našej farnosti o "pohár farára". Pôvodne malo ísť o futbal na trávnatom povrchu, avšak s pomocou počasia sa uskutočnil len halový futbal. Zúčastnili sa ho tri mužstvá z našej farnosti. Tvrdošín, Krásna Horka a Štefanov. Po tvrdej a náročnej hre nakoniec vyhral Tvrdošín, na druhom mieste skončila filiálka Štefanov a na treťom mieste Krásna Hôrka - ktorej nepomohla ani posila našich bohoslovcov. Počas prestávok hrali naši "dorastenci", kde evidentne zvíťazilo mužstvo z Krásnej Hôrky. Po futbale ako ináč nasledoval guľáš z ruky pani Gašincovej a vecné ocenenia jednotlivých družstiev. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí akímkoľvek spôsobom pomohli pri príprave celého sobotného dopoludnia. Mestu Tvrdošín za futbalové ihrisko(na ktorom sme žiaľ kôli počasiu nemohli hrať ;-( , vedeniu SPŠ na Medvedzí za ústretovosť pri poskytnutí telocvične, RKFú - za ceny, bohoslovcom, ...
Už sa všetci tešíme sa na ďalšie kolo...

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok