Meno: Heslo:

Miništrantský výlet

Počas jarných prázdnin sme zistili jednu veľmi zaujímaú vec: že našim miništrantom v Tvrdošíne a v Štefanove to ide dobre nielen na suchu, ale aj vo vode... :o) Čo tým chceme povedať? Nič iné, iba to, že tvdošínski a štefanovskí miništranti sú dobrí a šikovní nielen pri oltári, ale sú aj dobrí plavci...
Totiž počas spomínaných prázdnin sme si spolu s nimi vyrazili do Aquacity do Popradu, aby sme sa im aj takouto faromou odvďačili za ich obetavú službu počas celého roka. Zároveň sme využili prázdninové dni na relax a zábavu. Uvedomili sme si, že prázdniny - to nie sú a nemajú byť "prázdne dni", ale dni naplnené čímsi pekným a zmysluplným. A tak v utorok 15. februára si išli zaplávať miništranti zo Štefanova a vo štvrtok 17. februára miništranti z Tvrdošína. A aj napriek tomu, že sa nikomu z tobogánov a teplej vody nechcelo ísť domov, všetci sme sa vrátili zdraví, šťastní a oddýchnutí.
Ďakujeme aj vám, pán farár, že ste pre nás pripravili taký krásny výlet! Vaši miništranti! :o)obrazok    obrazok    obrazok

obrazok    obrazok    obrazok