Meno: Heslo:

Veriť sa oplatí - Hrdinstvo lásky

     Pax Christi! Všetko je presýtené mäkkou vianočnou náladou... Akým pocitom radosti a vďaky musí zaliať naše srdce skutočnosť, ktorú slávime: Slovo sa telom stalo. Pozorujeme ho v jeho jednoduchých jasliach. Hľa: Boh, ktorý všetko môže, je povitý v plienkach. Boh, ktorý vie všetko, onemel, nehovorí. Boha, ktorý riadi všetko, treba nosiť v náručí. Kto ho pohol k tomu, aby opustil pravicu Otca a položil sa do jasiel', aby prestal kraľovať na nebesiach a položil sa na slamu? V nebi oblažuje svätých a rozpaľuje serafínov a prišiel na zem triasť sa zimou? Prečo to všetko? Lebo nás miloval! Milujme ho aj my. Nežiada nič iné, iba našu lásku. Prišiel, aby nám dal život, ktorým je len on. Boh sa stal schopným trpieť a tým sa nám najviac priblížil. Prijmime ho preto srdcom povďačným a plným lásky, vtedy bude aj on ochotný prísť a narodiť sa v ňom. V tom zmysle Vám želám požehnané sviatky, aby ste často — ba vždy slávili Vianoce vo svojom vnútri. Nech Božie Dieťa betlehemské naplní Vaše duše pokojom a radosťou. V spomienke pri Vás
sestra Zdenka


     ...týmto slovom začal 25.12.2005 muzikál o živote blahoslavenej sestry Zdenky v Kine Javor v Krásnej Hôrke. Podieľalo sa na ňom množstvo účinkujúcich rôznych vekových skupín. Muzikál predstavoval život blahoslavenej sestry Zdenky a jej posolstvo. Pieseň "Za mrakmi je moje milované Slnko" sa stala hymnou nielen detí našej farnosti...

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok