Meno: Heslo:

Lectio divina

Občas sa náš nácvik zboru zmení na stretnutie so sr. Janou, ktorá nás oboznamuje so Svätým Písmom a povzbudzuje k tomu, aby sme ho čítali a tak spoznávali reč Pána Boha. Ďakujeme a tešíme sa na ďalší takýto "nácvik" ;o). Ak sa chceš k nám pridať, si vítaný! Každý prvý piatok v mesiaci po rodinnej svätej omši v miestnosti U Zdenky.

Pri krste sme dostali úžasné dary a preto ich treba postupne rozbaľovať... Nech sme svedectvom pre iných, že náš Boh je Bohom živých!

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok