Meno: Heslo:

Stretnutie speváckych zborov v Námestove

V sobotu 30. októbra 2010, sme boli pozvaní do Námestova na stretnutie mládežníckych spevokolov. Spolu s nami tam bolo 10 mládežníckych speváckych zborov, ktoré sa doobeda prezentovali nacvičenými piesňami. Cez obed nás čakal vynikajúci guľášik a po obede sme sa spolu s pánom dekanom Blažejom Dibdiakom zamysleli nad službou v spevokole, nad darmi a povolaním... Po telesnom a duchovnom občerstvení sme vytvorili 170 členný zbor a nacvičili niekoľko piesní na večernú sv. omšu. Bol to zážitok zaspievať Bohu na chválu s toľkými hlasmi! Po sv. omši nás čakala zábava a náš pán farár, ktorý neváhal prísť po nás, hoci už bolo po polnoci (ale starého času :o)) Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali, aby tento deň bol pre nás duchovnou i telesnou vzpruhou do nastávajúcich.
obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok