Meno: Heslo:

Novoročný rockový koncert

Naši mladí hudobníci nám v sobotu 2. januára v Kine Javor pripravili pekný koncert. Je obdivuhodné, že za mesiac nacvičili 45 minútový program, že boli ochotní venovať sa nácvikom a zriekať sa voľného času... Ďakujeme im za tento pekný koncert, ktorý pre nás pripravili, ako i za ich nezištnú službu v kostole, kde hrávajú počas celého roka na svätých omšiach s deťmi, s mladými i počas celých sviatkov pri sprevádzaní spevokolov. Nech ich Pán za túto ich ochotnú a obetavú službu požehnáva. Ďakujeme aj všetkým vám, ktorí ste prišli podporiť a povzbudiť tieto mladé talenty!


obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok