Meno: Heslo:

Nočné bdenie v Trstenej

Po absolvovaní minikurzu Dominik s našími prvoprijímajúcimi deťmi, v sobotu 20. marca, sme sa vybrali tráviť noc v bdení - spolu s trstenskými františkánmi. Pripravili krásny duchovný program. Počas adorácie, scénky, svätej omše - sme si uvedomili veľký dar zmierenia - odpustenia a zamýšľali nad tajomstvom utrpenia Krista. "Na kríži Kristus pretrpel všetko zlo, ktoré patrilo nám, aby na nás mohlo prísť všetko dobro, ktoré patrilo Jemu..."


obrazok    obrazok    obrazok    obrazok   

obrazok    obrazok    obrazok