Meno: Heslo:

Príležitostná opekačka

Všetko sa tak akosi rýchlo zbehlo - pán farár meniny, pán kaplán meniny, novokňaz Patrik meniny a k tomu ešte správa že pán kaplán Tomáš odchádza, preto sme sa chceli ešte všetci stretnúť pri milej príležitosti - ako bola opekačka. V stredu 4. júla 2012 po večernej svätej omši bolo možno počuť viac hlasov z farského úradu, ale tie hlasy blahoželali oslávencom a zároveň ďakovali Tomášovi za jeho pôsobenie v našej farnosti. Do nového pôsobenia mu prajeme Božie požehnanie, nech je dobrým kňazom i naďalej a nech má dobrých farníkov! Naša vďaka patrí tiež Patrikovi, ktorý nám tento pekný večer pripravil špecialitky... Pán Boh vám žehnaj!