Meno: Heslo:

Na výlete v Oravskej Polhore

V piatok 24.2. 2012 sa Anjelíci a eRkári spolu so svojimi animátormi vydali na víkendovú cestu za novými zážitkami a duchovným programom do Oravskej Polhory. Program víkendového stretnutia pod názvom "Kráčame spolu a rastieme vo viere" začal po privítaní tunajším pánom kaplánom (Martinom Tarajom :-), vybalení a ubytovaní sa na fare v Oravskej Polhore a svätou omšou vo farskom kostole. Víkend sa niesol v duchu zoznamovačiek, spoločných hier, rôznych aktivít, súťaží, piesní a ukazovačiek. Nezabudlo sa ani na guľovačku na snehu, ktorú sme zavŕšili modelovaním rozprávkových postavičiek z posledných zábleskov pani zimy :-)

Veselý zábavný program bol v jednotlivých častiach dňa vyplnený duchovným programom, v rámci ktorého nás poctili svojou návštevou aj kňazi z našej farnosti (pán kaplán Tomáš a pán kaplán Peter). Okrem sv. omší, ranných a večerných modlitieb, duchovný zážitok z celého víkendu umocnila aj možnosť uctiť si relikvie bl. Jána Pavla II, bl. sestry Zdenky a sv. Márie Goretti. Všetkým nám- deťom aj animátorom- sa tak naskytla možnosť rôznymi spôsobmi poďakovať nášmu nebeskému Ockovi za krásne chvíle, ktoré sme mohli spoločne prežiť; za dar priateľstva a spoločenstva, ktoré sme utvorili a za dar viery, ktorú sme dostali pri krste a stali sa tak svedkami a šíriteľmi Kristovho evanjelia v mnohých dňoch nášho života.

Čo k tomu dodať... keď sme sa v nedelľu (26.2.2012) rozlúčili usúdili sme, že to bol pre nás všetkých požehnaný čas naplnený radosťou zo spoločne prežitých chvíľ.