Meno: Heslo:

Speváci v Rabči

Nadšených z vianočných sviatkov a možno aj trocha unavených z oslavy, nás našiel 4. január, ako nastupujeme do pripraveného autobusu pred jedným z tvrdošínskych obchodných reťazcov. Cieľom tvrdošínskych zborov bola Rabča. Náš rodák, dp. kaplán A. Adamčák, práve tu našiel prvé pôsobisko na svojej kňazskej ceste. A tak, ako sa patrí, išli sme „po spievaní“ práve tam. V Božom chráme rabčianskej farnosti nás privítal sám Andrej a ukázal nám priestor na naše spievanie. Technika a vybavenie boli na 100%tnej úrovni, takže skúška prebehla bez najmenšej chybičky.
Svätá omša, to bol priestor pre zbory z Tvrdošína aby svojmu rodákovi a aj domácim farníkom odovzdali posolstvo narodeného Ježiška. A tak rabčianskym kostolom zneli vianočné piesne a hlasy, ktoré si už na prvé počutie získali zvýšenú pozornosť domácich.
Po sv. omši boli účastníci „spievania“ pozvaní na slávnostný obed v miestnej reštaurácii, ktorý chutil, ako v domácej kuchyni.
Po rozlúčke s duchovnými otcami Rabče, pokračovala misia zborov v Hornooravskej nemocnici, kde bol hospitalizovaný náš p. kaplán František. Z autobusu sa v Trstenej vyrojili najedení speváci, ktorí p. kaplána pozdravili pod oknami interného oddelenia vianočnými koledami. V tomto vianočnom a novoročnom čase padli melódie Vianoc dobre všetkým pacientom, ktorí s úsmevom pozerali z okien svojich nemocničných izieb.
Misia tohto dňa bola splnená. Všetky hlasy tvrdošínskych zborov dokázali v ten deň rozochvieť mnohé srdcia na hornej Orave.