Meno: Heslo:

Speváci z Rabče

V piatok 24. apríla k nám zavítal mladý spevokol z Rabče, ktorý spestril mládežnícku sv.omšu radostným spevom a živou kapelou. V ich hlasoch bolo cítiť radosť a túžbu chváliť Nebeského Otca o čom svedčili aj texty piesní. Sme radi, že spolu so spevákmi prišiel aj náš rodák Oňo - ako ho všetci poznáme - a mohli sme tak sláviť sv.omšu s dvoma novokňazmi, ktorí nám na jej záver udelili novokňazské požehnanie. Keďže vyspievali všetku energiu, o jej návrat sa postarali šikovné kuchárky v cirkevnej škole a náš pán dekan. Ďakujeme za milé spoločenstvo, ktoré sme vytvorili a nech naďalej vytrváme v radostnej službe nášmu Pánovi.