Meno: Heslo:

Tvrdošín

Nedeľné sväté omše

Nedeľa je deň Pánov, ktorý sme povinní zasvätiť aktívnou, uvedomelou a plnou účasťou na svätej omši. Sväté omše vo farskom kostole bývajú pravidelne

07.30 hod.
10.30 hod.
18.30 hod.

Sväté omše v týždni

ráno

pondelok: 6.15 hod
utorok: 6.15 hod
streda: 6.15 hod
štvrtok: 6.15 hod
piatok: 6.15 hod
sobota: 7.00 hod

večer

pondelok: 18.30 hod
utorok: 18.30 hod
streda: 17.30 hod (za účasti detí)
štvrtok 18.30 hod
piatok: 18.30 hod (za účasti mladých, na prvý piatok za účasti rodín)
sobota: 17.30 (len v pôstnom a adventnom období)

Na slávnosť Božieho narodenia a vo Veľkonočnú nedeľu sa slávia sväté omše v časoch:

07.00 hod.
09.00 hod.
11.00 hod.
18.30 hod.

K platnosti svätej omše je nutné byť aktívne prítomný na celej svätej omši a tvoriť aspoň morálne spoločenstvo s veriacimi prítomnými na svätej omši. K účasti na nedeľnej svätej omši nás nabáda aj cirkevné prikázanie, ktoré nám hovorí: "V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši."

Sväté omše za účasti detí

- každú stredu večer sa slávia sväté omše za účasti deti. Tieto sväté omše celebruje p. kaplán Martin Zummer. Pozývame všetky deti aj s rodičmi, hlavne tých, ktorí sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Svätá omša je o 17.30 hod. Asi 45 minút pred každou svätou omšou býva nácvik a príprava spevov. (Viac o týchto svätých omšiach sa dočítate v sekcii "Detské okienko".)

Sväté omše za účasti mladých

- každý piatok (okrem prvého piatku v mesiaci) sa slávia sväté omše za účasti mladých o 18.30 hod. Tieto omše celebruje p. kaplán Matúš Oravec. Pozývame všetkých mladých a nielen vekom ale aj duchom, aby sa prišli povzbudiť vo svojej viere.

Sväté omše pre manželov a rodičov s deťmi

- každý prvý piatok v mesiaci o 18.30 hod. je svätá omša venovaná rodinám, ktorým sa zvyčajne prihovára náš otec farnosti pán farár František Reguly. Pozývame všetkých rodičov s rodinami. Spevmi túto svätú omšu sprevádza rodinný spevokol. Za túto službu im vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

- každý štvrtok po rannej svätej omši je vystavená Sviatosť Oltárna k poklone až do večernej svätej omše, po ktorej nasleduje adorácia moderovaná kňazom, sprevádzaná chválovými piesňami. Je to príležitosť stretnúť sa s Eucharistickým Kristom a stíšiť sa pred hlukom sveta v adorácii i chvále. Tiež krátka adorácia býva na prvý piatok v mesiaci. Naša farnosť je tiež zapojená do Dni večnej poklony, ktorá sa koná v našej spišskej diecéze. Pre našu farnosť sú určené tri stabilné dni v roku a to: 18.aprila; 19.júna a 12.decembra.

Krásna Hôrka

Nedeľné sväté omše

- v Krásnej Hôrke slávime každú nedeľu svätú omšu o 08.00 hod. Pravidelné sväté omše v týždni máme každú stredu a piatok v 17.30 hod. Na prvý piatok v mesiaci je svätá omša o 18.30 h.

Štefanov nad Oravou

Nedeľné sväté omše

- v Štefanove je každú nedeľu svätá omša o 09.30 hod.

Sväté omše za účasti detí

- každý štvrtok máme svätú omšu za účastí detí o 17.30 hod.

Sväté omše v týždni

- každý utorok, štvrtok a sobotu o 17.30 hod.
- každý prvý piatok v mesiaci je svätá omša o 18.30 h.

Medvedzie

Sväté omše

- V kostolíku sv. Anny na starom Medvedzí bývajú sväté omše pravidelne v pondelok 17.30 hod.