Meno: Heslo:

USKUTOČNENÉ FARSKÉ A LITURGICKÉ AKTIVITY


ROK 2016

Odpustová slávnosť v Krásnej Hôrke
Ďakovná púť prvoprijímajúcioh detí
Odpustová slávnosť
Sviatosť prijímania
Sviatosť birmovania
Za jednotu kresťanov
Detský ples svätých
Farský laetare bál
Rok milosrdenstva
Duo sanctus
V Suchej Hore

ROK 2015

Vianočný koncert
Jasličková pobožnosť
Vianoce
Púťka spevákov do Odorína
Koncert k oslave svätej Cecílie
Cyklopúť k p.dekanovi
Cyklopúť k sr.Zdenke
Uvítanie nového pána farára
Jubileum nášho pána dekana
Primičná slávnosť
Púť prvoprijímajúcich do Krivej
Koncert Skalky

ROK 2014

Živý Betlehem
Jasličková pobožnosť v Štefanove
Jasličková pobožnosť
Vianočné sviatky
Farská púť do Zakopaného
Svätý Mikuláš
Chrámový koncert
Ples detí
Odpustová slávnosť všetkých svätých
Sedembolestnej Panny Márie na Skalke
Prímestský farský tábor
Primičná slávnosť
Slávnosť s dychovou hudbou
Ďakovná púť prvoprijímajúcich
Diakonská vysviacka
Púť do Šaštína
Prvé sväté prijímanie
Slávnosť hasičov
Diecézne stretnutie mládeže
Laetare bál
Večer pre manželov

ROK 2013

Jasličková pobožnosť
Odpustová slávnosť cirkevnej školy
Odpustová slávnosť Všetkých svätých
Diakonská vysviacka
Odpustová slávnosť v Krásnej Hôrke
V Krivej s provoprijímajúcimi
Diecézna Cyrilometodská súťaž
Slávnosť Najsvätejšej Trojice
Slávnosť prvého svätého prijímania
Massimo Pazzini
V Krivej
V dobrom i zlom
2. prednáška: Mojžiš
Day for you
Quo vadis
1. prednáška: Abrahám
Farský ples

ROK 2012

Vianoce vo farnosti
V Turzovke
Púť mladých do Medjugorje
Jubilejná svätá omša
Primičná svätá omša
Kňazská vysviacka
Slávnosť birmovania
Púť prvoprijímajúcich detí do Krivej
Odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice
Noc kostolov
Prvé sväté prijímanie
Rekolekcie kňazov
Day for you
Casomai
Spoločenské hry

ROK 2011

Relikvie sv.Cyrila
Jasličková pobožnosť v Štefanove
Jasličková pobožnosť
Vianoce
svätý Mikláš
Erko vysielačka
Odpust Všetkých svätých
Boj proti hladu
Laetare bál
Prímestský tábor
Rychvaldká Panna Mária
S misionárom
Primičná svätá omša
Odpustová slávnosť
Kňazská vysviacka
Poslal ich po dvoch...
Diakonská vysviacka
Púť prvoprijímajúcich do Krivej
Sviatosť birmovania
Sviatosť Eucharistie
Koncert učiteľov
Návšteva z Kene
Duchovná obnova RB
Na rázcestí
2. minikurz DOMINIK
1. minikurz DOMINIK
-Farár z (M)ARSU
-Manželské večery
-Svätá omša pre manželov
-Filmový večer pre manželské páry

ROK 2010

TCM - chrámový koncert
TCM - 4Others a zbor z Námestova
TCM - návšteva reholných sestier
TCM - Levočská púť
TCM - adorácia
TCM - pukancovica
TCM - spoločenské hry
TCM - Skalka
Týždeň Cirkvi pre mladých (TCM)- Sv.omša a film
Svätá omša v rockovom štýle
Organový koncert
Prímestský tábor
Prímestský tábor
Johann Sebastian Bach
Odpustová slávnosť svätej Anny
Diakonská návšteva
Posviacka kríža s poľovníkmi
Diakonská vysviacka
Laetare bál
Slávenie veľkonočného tajomstva
Druhý minikurz pre prvoprijímajúcich
Prvý minikurz pre pvoprijímajúcich
Krst a birmovanie v Dome sociálnych služieb
Bratstvo laikov sv. Dominika
Večer modlitieb za kňazov
Ružencové bratstvo - duchovná obnova
Koleda