Meno: Heslo:

2016


Odpustová slávnosť v Krásnej Hôrke
Ďakovná púť prvoprijímajúcich detí
Odpustová slávnosť
Slávnosť prvého svätého prijímania
Sviatosť birmovania
Slávnosť Veľkej noci
Za jednotu kresťanov
Detský ples svätých
Farský laetare bál
Rok milosrdenstva
Duo sanctus
V Suchej Hore

2015


Vianočný koncert
Jasličková pobožnosť
Vianoce
Púťka spevákov do Odorína
Koncert na sviatok svätej Cecílie
Slávnosť Všetkých Svätých
Prímestský farský tábor
Cyklopúť k p.dekanovi
Cyklopúť k sr.Zdenke
Uvítanie nového pána farára
Jubileum nášho pána dekana
Primičná slávnosť
Kňazská vysviacka
Púť prvoprijímajúcich do Krivej
Speváci z Rabče
Farský ples - Laetare bál
Speváci v Rabči
Koncert Skalky

2014


Živý Betlehem
Jssličková pobožnosť v Štefanove
Jasličková pobožnosť
Vianočné sviatky
Farská púť do Zakopaného
Svätý Mikuláš
Chrámový koncert
Ples detí
Odpustová slávnosť všetkých svätých
Sedembolestnej Panny Márie na Skalke
Prímestský farský tábor
Primičná slávnosť
Slávnosť s dychovou hudbou
Diakonská vysviacka
Ďakovná púť prvoprijímajúcich
Púť do Šaštína
Prvé sväté prijímanie
Slávnosť hasičov
Diecézne stretnutie mládeže
Laetare bál
Večer pre manželov
Detský bál radosti

2013


Zboristi v Ivachnovej
Jasličková pobožnosť
Odpustová slávnosť cirkevnej školy
Odpustová slávnosť Všetkých svätých
S blahoslavenou sestrou Zdenkou
Diakonská vysviacka
Odpustová slávnosť v Krásnej Hôrke
V Krivej s prvoprijímajúcimi
Diecézna Cyrilometodská súťaž
Slávnosť Najsvätejšej Trojice
Slávnosť prvého svätého prijímania
Massimo Pazzini
Koncert Pro life
V Krivej
V dobrom i zlom
2. prednáška: Mojžiš - prostredník medzi Bohom a ľuďmi
Karneval