Meno: Heslo:

Z vedomostí našich birmovancov:Načo Boh stvoril ľudí?


-Aby ho mal kto milovať.
Čo je nebo, zatratenie, očistec?


- Nebo je, keď sa duša človeka spojí naspäť s telom a bude žiť večne, zatratenie je, keď telo bude zatratené a očistec je keď sa duša človeka spovedá.


- Keď je ľudská duša po smrti pod dohľadom Boha.


- Očistec je medzipristátie medzi nebom a peklom.Čo je viera?


- Je slobodná vôľa Ducha Svätého.Končí sa vykupiteľské Kristovo dielo smrťou na kríži?


-Nie, vtedy sa len začína.Ako sa stal Syn Boží človekom?


- Boh zoslal svojho Syna na zem s pomocou Panny Márie, ktorá počala Ducha Svätého.


- Duch Svätý ho vnukol do preblahoslavenej Panny Márie.Čo sa stane v deň posledného súdu?


- Prídeme do neba a spytujeme si hriechy.Čo robil Pán Ježiš na svete?


- Zjavoval sa 40 dní.Čo je ekumenizmus?


- Nejaká kniha.Kto sú anjeli?


- Sú bytosti, ktoré majú telo, majú slobodnú vôľu a rozum, lenže menej ako človek.Čo je sviatosť birmovania?


- Je to stav, v ktorom sme už dospelí ľudia a mali by sme sa podľa toho aj správať.Čo sa stane v deň posledného súdu?


- Potom Boh vzkriesi naše telo (asi).Ktorým sviatkom oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie?


- na Troch Kráľov.


- v advente


- 6. aprílaAkými slovami ustanovil Pán Ježiš Petra za hlavu Cirkvi?


- Peter, na tejto skale postavím palác a iba ty budeš mať kľúče od nebeskej brány.


- Peter, ty si skala na ktorej postavím svoju Cirkev. Koho zaviažeš na zemi, bude zaviazaný aj v nebi a koho rozviažeš na zemi, bude rozviazaný aj v nebi.


- Peter, ty si skala, na skale postavím nebeské brány a pekelné sily ju nedobijú. Tebe dám kľúče od brány, všetko dobré, čo sa na zemi zauzlilo, bude v nebi rozuzlené.


- Kameň, tu budeš stáť a pekelné brány ťa nebudú môcť prekročiť, dám ti kľúč a čo zaviažeš na zemi to bude zaviazané aj v nebi a čo rozozviažeš na zemi, bude rozozviazané aj v nebi.