Meno: Heslo:

Oblečenie na prvé sväté prijímanieInformácie

Na svätej omši sa kňat prihovoril deťom: "Čo myslíte, prečo rehoľníci nosia rovnaký odev?" "Lebo chcú byť rovnakí," odpovedal istý tretiak. "Chcú sa podobať Ježišovi," dodala jeho spolužiačka. Kňaz bol s takou odpoveďou očividne spokojný. Tieto odpovede nám však pripomenuli známu múdrosť, že všetci sme deťmi toho istého Otca, že sme si všetci rovní.

Preto odporúčame jednotné oblečenie pre prvoprijímajúcich! Vyjadruje jednotu pred Bohom, eliminuje viditeľnosť sociálnych rozdielov medzi rodinami provoprijímajúcich detí. Cirkev učí, že viditeľné sprievodné znaky slávenia slávnosti prvého sv.prijímania (výzdoba, šaty, dary, detské spevy, básničky...) nesmú odvádzať pozornosť od podstaty a tou je živý Ježiš v Eucharistii, ktorého deti prvýkrat príjmu.

Do konca januára 2014 je potrebné odovzdať na hodine nábožnestva záväznú objednávku na oblečenie s poplatkom za požičanie 15 eur. Oblečenie si môžete pozrieť aj osobne v predajni Spolku Svätého Vojtecha v Tvrdošíne.