Meno: Heslo:

Perličky tretiakovŽiaci tretieho ročníka, ktorí sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, by mali ovládať aspoň základné vedomosti z náboženstva. Tieto poznatky sa preverujú ústnou alebo písomnou formou. Odpovede niektorých žiakov boli i také, že vyvolajú úsmev na tvári... Tak teda tu sú aspoň niektoré perličky tretiakov... :o)

Otázky k prvému svätému prijímaniu
(Kliknutím na tento odkaz si môžete stiahnuť otázky.)

* Kto je Boh? *
"Boh je nebeská osoba."

* Kto stvoril svet, prečo ho stvoril a pre koho? *
"Pre Adama a Evu."

* Ako Boh stvoril človeka? *
"Dal mu telo z hliny a vdýchol mu neviditeľnú a neprestrelnú dušu."
"Dal mu telo z hliny a vdýchol mu neviditeľnú a nesmrteľnú trojicu."
"Z hliny a fúkol mu dušu."
"Z hliny a prachu."
"Vdýchol mu slobodnú a nesmrteľmú vôľu."

* Kto je Duch Svätý? *
"Spasiteľ Pána Ježiša."
"Pestún Pána Ježiša."

* Čo je Cirkev a kto ju založil? *
"Božia skupina, založil ju Pán Ježiš."

* Kto je Pán Ježiš? *
"Boží Syn a náš vykupovateľ."

* Kedy vstal Pán Ježiš z mŕtvych? *
"V tretiu nedeľu."

* Ako sa nazývajú tri božské osoby? *
"Trojica svätých."
"Adam, Eva, Ježiš."

* Kto je svätý Jozef? *
"Chovateľ a pestún Pána Ježiša."

* Kto je dnes hlavou Cirkvi? *
"Svätá trojica a my."
"Štefan Šmálik."

* Ako znie ľútosť? *
"Pochválený buď Pán Ježiš Kristus."
"Vždy sa zľutujem nad starými ľuďmi."

* Koho Boh prisľúbil ľuďom? *
"Adama a Evu."
"Záchrancov Pána Krista."