Meno: Heslo:

Sväté omše za účasti detí"Svätá omša je slnkom, stredobodom a najvzácnejším bohatstvom kresťanského života. Veľmi záleží na tom, aby sa slávenie omše usporiadalo tak, žeby sa tí, čo konajú duchovnú službu, i veriaci zúčastnili na nej primerane svojmu postaveniu a plnšie získali ovocie, pre ktoré Kristus Pán ustanovil eucharistickú obetu. To sa vhodne uskutoční vtedy, keď sa bude prihliadať na povahu a okolnosti každého zhromaždenia a slávenie svätej omše sa usporiada tak, aby viedlo k vedomej, činnej a plnej účasti veriacich.
Cirkev sa má osobitne starať o pokrstené deti, ktoré ešte neboli sviatosťami birmovania a Eucharistie plne uvedené do kresťanského života, ako aj o deti, ktoré prijali prednedávnom sväté prijímanie."

(Zo Všeobecných smerníc Rímskeho misála)


V našej farnosti sa sväté omše za účasti detí slávia každú stredu večer o 17.00 hod. Celebruje ich pán kaplán Tomáš Pavlikovský. Pozývame všetky deti spolu s rodičmi, no najmä tie, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.


uloha     uloha     uloha     uloha

uloha     uloha     uloha     uloha


Dôležitá úloha pri liturgických sláveniach pripadá spevu a tak i pri svätých omšiach za účasti detí spieva detský spevokol. Nácvik spevov býva každú stredu 45 minút pred svätou omšou (teda o 16.15 hod.) v miestnosti "Korunka" nad sakristiou.


A tu si môžete stiahnúť spevník, z ktorého spievame v stredy na svätých omšiach:

Detský spevník 1-99
-pdf
Detský spevník 100-199
-pdf
Detský spevník 200-302
-pdf


uloha     uloha     uloha

uloha     uloha

"Spievajte Pánovi, všetky národy, chváľte ho ľudia celej zeme..."