Meno: Heslo:Naši duchovní otcovia

ThLic. František Reguly - farár
1991 - kňazská vysviacka
1991 - 1993 kaplán v Levoči
1993 - 1997 farár v Habovke
1997 - 1999 prefekt Kňazského seminára v Spišskej Kapitule
1999 - licenciát z morálnej teológie - KUL v Lubline
1999 - 2015 vicerektor Kňazského seminára v Spišskej Kapitule
2015 - farár v Tvrdošíne

Ing. Mgr. Matúš Oravec - kaplán
16.6.2012 - kňazská vysviacka
16.6.2012 - kaplán v Ludrovej
6.7.2016 - kaplán v Tvrdošíne

Mgr. Martin Zummer - kaplán
15.6.2013 - kňazská vysviacka
15.6.2013 - kaplán v Levoči
6.7.2016 kaplán v Tvrdošíne