Meno: Heslo:

Kňazi pochádzajúci od nás:

Karol Pindiak: narodený:9.3.1950 v Štefanove nad Oravou
vysvätený:8.6.1975 v Bratislave
pôsobí:- v súčasnosti pôsobiaci v Rožňavskej diecéze vo farnosti Abovce
Miloš Gazdík: narodený:8.1.1963
vysvätený:18.6.1994 v Rožňave
pôsobí:- v súčasnosti pôsobí v Rožňavskej diecéze vo farnosti Čierny Balog
Jozef Trstenský: narodený:16.1.1967 v Trstenej
vysvätený:18.6.1994 v Spišskej Kapitule
pôsobí:- v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze vo farnosti Černová a zároveň prednáša
na KU v Ružomberku
Martin Jurči: narodený:13.2.1970 v Trstenej
vysvätený:21.6.1997 v Tvrdošíne
pôsobí:- v súčasnosti pôsobí ako kaplán vo farnosti Štrba
František Trstenský:narodený:13.3.1973 v Trstenej
vysvätený:21.6.1997 v Tvrdošíne
pôsobí:- v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze na KU v Ružomberku a je prednášateľ na TI TFKU v Spišskom Podhradí
Milan Ferenčík: narodený:8.5.1973 v Trstenej
vysvätený:18.6.2000 v Spišskej Kapitule
pôsobí:- v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako správca farnosti Veľký Slavkov
Miroslav Lettrich: narodený:7.12.1977 v Dolnom Kubíne
vysvätený:15.6.2002 v Spišskej Kapitule
pôsobí:- v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako správca farnosti Ždiar
Martin Bakoš: narodený:6.11.1977 v Trstenej
vysvätený:15.6.2002 v Spišskej Kapitule
pôsobí:- v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako správca farnosti Vikartovce
Marek Tomaga: narodený: 26.5.1978 v Trstenej
vysvätený:20.6.2009 v Spišskej Kapitule
pôsobí:- v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako sudca na Diecéznom cirkevnom súde v Spiškej Kapitule a kaplán vo farnosti Dolný Kubín
Martin Taraj: narodený: 24.1.1986 v Trstenej
vysvätený:18.6.2011 v Spišskej Kapitule
pôsobí:- v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako výpomocný duchovný v Spišskej Kapitule
Patrik Taraj: narodený: 28.5.1987 v Trstenej
vysvätený:16.6.2012 v Spišskej Kapitule
pôsobí:- v súčasnosti je na postgraduálnom štúdiu v Ríme
Andrej Adamčák: narodený: 25.11.1981 v Trstenej
vysvätený:14.6.2014 v Spišskej Kapitule
pôsobí:- v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako kaplán vo farnosti Rabča
Pavol Gajdošík: narodený: 7.7.1978 v Trstenej
vysvätený:13.6.2015 v Spišskej Kapitule
pôsobí:- v súčasnosti pôsobí v Spišskej diecéze ako kaplán vo farnosti Kluknava