Meno: Heslo:Kaplnka v ZŠ Š. Šmálika

     Vo farnosti Tvrdošín je zriadená a pôsobí cirkevná ZŠ Štefana Šmálika. V jej priestoroch sa nachádza Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.