Meno: Heslo:

Slávnosť prvého svätého prijímaniaV našej farnosti príprava na prvé sv. prijímanie, ktoré sa vysluhuje každý rok, začína školskou katechézou od 1. ročníka ZŠ a pokračuje v kostole tzv. detskou svätou omšou - každú stredu o 17:30. K bezprostrednej príprave pripravujeme a odporúčame absolvovať minikurz DOMINIK, ktorý bude prebiehať v cirkevnej škole Štefana Šmálika.


Program minikurzu DOMINIK
-pdf


Dôležitá je však výchova, ktorá začína dávno predtým. Začína príkladom rodičov, ich eucharistickým životom. Svojím nábožným a sústredeným prijímaním vplývajú na svoje dieťa a učia ho túžbe po sviatostnom Ježišovi.


Prajeme všetkým rodičom a prvoprijímajúcim deťom veľa síl a odvahy kráčať s radostným srdcom k stolu Pánovmu, z ktorého môžu čerpať veľa milostí do svojich dní...


Ježiš hovorí: "Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky...Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život..., ostáva vo mne a ja v ňom."(Jn 6, 51. 54. 56)


Oznamy pre rodičov
-pdf