Meno: Heslo:

Spytovanie svedomia


Pápež František sa pred Vianocami minulého roku prihovoril členom Rímskej kúrie a zamestnancom Svätej stolice a inšpirovaný otcami púšte, ktorí v prvých storočiach kresťanstva zostavovali katalógy nerestí, predstavil zoznam 15 druhov ochorení, ktoré môžu toto "telo" napadnúť. Mal na mysli "telo" Rímskej kúrie, no jeho zoznam veľmi výstižne vyjadruje choroby, ktoré sa týkajú aj každého z nás.
V čase pred veľkonočnou svätou spoveďou vám prinášame zoznam týchto chorôb spolu s ich popisom a liekom, ktorýna ne pápež odporúča. Zoznam je doplnený o otázky, ktoré môžu napomôcť pri následnom spytovaní svedomia a v snahe o zmenu života. Veríme, že aj táto "preventívna prehliadka" vám pomôže dobre sa pripraviť na sviatosť zmierenia,a tak naplno prežiť radosť z Božieho odpustenia.

1. NESMRTEĽNOSŤ - choroba bohatého „pochábľa“ z evanjelia, ktorý sa domnieval, že bude tu na zemi žiť večne (porov. Lk 12, 13-21), ako aj tých, ktorí sa menia na vládcov a cítia sa nadradení nad všetkými, namiesto toho, aby slúžili všetkým. Cintoríny sú plné nesmrteľných, imúnnych a nenahraditeľných osôb...

Myslím si o sebe, že som nenahraditeľný?
Viem prijať iný názor?
Viem prijať kritiku?


Odporúčaný liek: (Lk 17, 7-10) „Sme neužitoční sluhovia...“
2. MARTIZMUS - (podľa biblickej Marty) je choroba prehnanej činnosti, čiže tých, ktorí sa pohrúžia do práce, zabúdajúc pritom na „lepší podiel“ - sadnúť si k Ježišovým nohám (porov. Lk 10, 38-42). Kvôli tomu Ježiš volal svojich učeníkov, aby si trochu oddýchli (porov. Mk 6, 31), pretože zanedbávanie potrebného odpočinku vedie k stresu a nepokoju. Čas oddychu pre toho, ktorý zavŕšil svoje poslanie, je potrebný, povinný a má sa prežívať seriózne.

Nájdem si čas na oddych, najmä počas sviatočných dní?
Dokážem „nepracovať“ a mať čas pre príbuzných?
Využívam zmysluplne svoj voľný čas?


Odporúčaný liek: (Kaz 3, 1-15) „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu...“
3. KAMENNÉ SRDCE - choroba mentálnej a duchovnej skamenelosti, čiže choroba tých, ktorí majú srdce z kameňa a „tvrdú šiju“ (porov. Sk 7,51 - 60). Je to choroba tých, ktorí počas cesty strácajú vnútornú vyrovnanosť, živosť a odvahu, a skrývajú sa za papiere, a tak sa z nich stanú výkonné stroje a nie Boží ľudia.


Som citlivý na potreby druhých?
Viem plakať s plačúcimi?
Dokážem sa zriekať a darovať sa?


Odporúčaný liek: (Flp 2, 5-11) „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš...“

4. PERFEKCIONIZMUS - choroba prehnaného plánovania, teda tých, ktorí plánujú všetko a dopodrobna a veria, že len vďaka dokonalému naplánovaniu veci účinne napredujú. Všetko dobre nachystať je dôležité, avšak bez toho, aby sme upadli do pokušenia uzavrieť a ovládať slobodu Ducha Svätého, ktorá zostáva vždy väčšia, než každé ľudské plánovanie. „Duch Svätý je sviežosť, fantázia a novosť!“ (Homília pápeža Františka 30. 11. 2014 v Turecku.)

Všímam si popri detailoch blížneho vedľa mňa?
Spolieham sa len na svoje sily?
Prosím Ducha Svätého o pomoc, svetlo a tvorivosť?


Odporúčaný liek: (Jn 3,8) „Vietor veje kam chce...“

5. DISHARMÓNIA - choroba zlej koordinácie. Nastáva vtedy, keď sa spomedzi členov vytratí jednota a telo príde o svoju harmonickú funkčnosť a vyváženosť, stanúc sa tak orchestrom, ktorý neladí, ale vytvára hluk, pretože jeho časti nespolupracujú a neprežívajú ducha spoločenstva a tímu.

Presadzujem v spoločenstve iba seba a svoje nápady?
Viem spolupracovať aj s tými, ktorí sú mi nesympatickí?
Snažím sa o obnovenie jednoty v spoločenstve?


Odporúčaný liek: (1 Kor 12, 12-31) „Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov...“

6. DUCHOVNÝ ALZHEIMER – choroba tých, ktorí zabúdajú na „ osobné dejiny spásy“, na „prvú lásku“. Ide o postupný pokles duchovných schopností, ktorý vo väčších či menších časových intervaloch spôsobuje človeku vážny hendikep tým, že z neho robí neschopného vykonávať akúkoľvek činnosť a zapríčiňuje, že žije v stave úplnej závislosti na svojich často nereálnych názoroch.


Pamätám si na svoje stretnutie s Pánom?
Sú v mojom duchovnom živote dôležité iba emócie?
Som zamotaný v sebe a zabúdam na Boha?


Odporúčaný liek: (Jn 1, 35-39) „Učiteľ, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“

7. RIVALITA - choroba márnej slávy (porov. Evangelii gaudium, 95-96). Prejavuje sa vtedy, keď sa vonkajší výzor, farby šiat a čestné uznania stanú prvotným zmyslom života. Je to choroba, ktorá nás privádza k tomu, že sa stávame falošnými.


Túžim byť vždy v centre pozornosti?
Potrpím si na uznaní, ocenení a vďake?
Konám svoje skutky kvôli obdivu?


Odporúčaný liek: (Flp 2, 1-4) „... v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho...“
8. SCHIZOFRÉNIA - choroba tých, ktorí žijú dvojitý život. Na jednej strane evanjelizácia, popri ktorej si vytvárajú „paralelný svet“, kde dajú bokom všetko, čo striktne učia ostatných a začnú žiť skrytý a neraz nezriadený život.

Žijem inak medzi kamarátmi a inak v rodine?
Som kresťanom celý deň?
Nosím masky?


Odporúčaný liek: (Lk 15, 11-32) „... bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa.“

9. KLEBETY - choroba klebetenia, ohovárania a tárania. Vážna choroba, ktorá sa začína jednoducho, snáď iba kvôli prehodeniu reči, zmocní sa celého človeka a urobí z neho „rozsievača kúkoľa“, a v mnohých prípadoch chladnokrvne zabíja dobrú povesť vlastných kolegov a priateľov. Je to choroba podlých ľudí, ktorí, keďže nemajú odvahu hovoriť priamo, hovoria poza chrbát.

Hovorím o ľuďoch poza ich chrbát?
Rozprávam často o chybách iných?
Hanbím sa za svoju vieru?


Odporúčaný liek: (Flp 2, 14-18) „Všetko robte bez šomrania a pochybovania, ...“

10. GLORIFIKÁCIA - choroba zbožšťovania šéfov. Je chorobou tých, ktorí sa líškajú nadriadeným v nádeji, že dosiahnu ich pozornosť. Sú to obete karierizmu a prospechárstva, uctievajú si ľudí a nie Boha.

Hovorím vždy pravdu s láskou a úctou?
Používam pretvárku voči svojim nadriadeným?
Donášam na iných?


Odporúčaný liek: (Mt 23, 8-12) „... kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.“
11. ĽAHOSTAJNOSŤ - choroba ľahostajnosti voči ostatným sa šíri vtedy, keď každý myslí iba na seba a stráca nefalšovanosť a vľúdnosť v medziľudských vzťahoch.

Viem sa úprimne tešiť z úspechu druhého?
Viem pochváliť a poďakovať?
Viem sa podeliť s radou alebo nápadom s inými?


Odporúčaný liek: (Sk 2, 42-47) „... všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné.“
12. STERILNÝ PESIMIZMUS – choroba vážnosti a smútočnej tváre. Choroba nevrlých a zachmúrených osôb, ktoré sa správajú k iným prísne, tvrdo a arogantne. Srdce plné Boha je, naopak, šťastné srdce, ktoré vyžaruje a „nakazí“ radosťou všetkých, ktorí sú vôkol neho.

Viem odovzdávať radosť, kdekoľvek sa nachádzam?
Viem sa zasmiať sám na sebe?
Viem aj v ťažkostiach upriamiť pohľad na nebo?


Odporúčaný liek: (Flp 4, 4-8) „Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa!...“
13. KUMULÁCIA - choroba hromadenia, choroba tých, ktorí sa usilujú naplniť prázdnotu vo svojom srdci hromadením materiálnych dobier nie preto, že ich potrebujú, ale aby sa cítili v bezpečí. V skutočnosti si nič hmotné so sebou nemôžeme odniesť a všetky naše pozemské poklady nemôžu nikdy vyplniť to prázdno... Hromadenie iba zaťažuje a spomaľuje cestu!

Som naviazaný na svoj majetok a túžim mať stále viac?
Dokážem svoje veci požičať?
Som ochotný z toho, čo mám, aj niečo darovať?


Odporúčaný liek: (Zjv 3, 17-19) „ ... Buď teda horlivý a rob pokánie.“

14. RAKOVINA UZAVRETOSTI - choroba uzavretých kruhov, kde sa príslušnosť ku skupinke stáva silnejšou, než k celému telu, a v niektorých situáciách silnejšou, než k samému Kristovi. Aj táto choroba vždy začína s dobrými úmyslami, ale postupom času zotročuje členov a stáva sa rakovinou, ktorá ohrozuje súlad v tele a zapríčiňuje veľa pohoršenia.

Žijem v uzavretej skupinke bez záujmu o okolie?
Žijem v uzavretej skupinke bez záujmu o okolie?
Myslím si, že moja skupinka robí veci najlepšie?


Odporúčaný liek: (Lk 11, 14-20) „... Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne...“

15. EXHIBICIONIZMUS - choroba predvádzania sa. Choroba tých, ktorí zmenia svoju službu na moc a svoju moc na obchod, aby dosiahli svetské výhody a ešte viac moci. Za týmto účelom sú schopní klamať, osočovať a diskreditovať ostatných, dokonca i v médiách.

Predvádzam sa pred okolím svojimi schopnosťami?
Klamem?
Mám sklon manipulovať s druhými?


Odporúčaný liek: (Mt 6, 16-18) „ ... A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“

Zdroj:
  • Materiály k príprave na Národné stretnutie mládeže pod názvom "Čistý rok"

  • Originálny text pápežovho príhovoru je možné nájsť na stránke Vatikánskeho rozhlasu:
  • http://sk.radiovaticana.va