Meno: Heslo:

HUDOBNÍCI

Organista

- sprevádza spoločný spev veriacich, sprevádza spevákov, odpovede ľudu, spolupracuje so speváckym zborom, s kňazom, s ľuďmi, obohacuje liturgiu o vkusné predohry, dohry, prelúdiá... Musí to byť človek živej viery a modlitby, aby jeho hra bola na Božiu slávu, aby bola modlitbou, meditáciou, do ktorej pozýva všetkých prítomných...
Vo farnosti máme niekoľko organistov:

Júlia Habovštiaková je organistka v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne od roku 1987. Okrem toho vedie dva zbory: detský spevokol "Aňjelýci" a "Rodinný zbor". Keď má čas, píše scenáre na muzikály, ktoré sú následne nacvičené a prezentované. Inak pôsobí v Námestove v ZUŠ ako učiteľka cirkevnej a chrámovej hudby.
Zuzana Vaseková je organistka v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne od roku 1991 a v kostole Božského Srdca Ježišovho v Krásnej Hôrke. Vedie rodičovský zbor. Pôsobí ako riaditeľka ZUŠ v Tvrdošíne.
Marek Habovštiak je organista v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne od roku 1989. Spieva v Rodinnom zbore. Okrem hudby a ladenia organu sa venuje aj výrobe nábytku a kulís.
Mária Kakačková je organistka v kostole Svätého Cyrila a Metoda vo filiálke Štefanov od roku 2000. Vedie mládežnícky spevokol v Štefanove a nacvičuje jasličkové pobožností.
Mária Kovalíková je organistka v kostole Svätého Cyrila a Metoda vo filiálke Štefanov.
Mária Kordiaková je začínajúca organistka v kostole Svätého Cyrila a Metoda vo filiálke Štefanov.
Mária Kordiaková ml. je začínajúca organistka v kostole Svätého Cyrila a Metoda vo filiálke Štefanov. V súčastnosti študuje na konzervatóriu v Žiline.
Eva Kubasáková je organistka v kostole Božského Srdca Ježišovho v Krásnej Hôrke a v Tvrdošíne.
Alica Lofajová je začínajúca organistka v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne. V súčastnosti študuje druhý stupeň organovú hudbu na ZUŠ v Námestove. Okrem toho hráva aj na detských svätých omšiach.
Viktória Medvecká je začínajúca organistka v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne. V súčastnosti študuje druhý stupeň organovú hudbu na ZUŠ v Námestove. Okrem toho hráva aj na detských aj mládežníckych svätých omšiach.
Lucia Paľová je začínajúca organistka v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne. V súčastnosti študuje prvý stupeň organovú hudbu na ZUŠ v Námestove.

GITARISTI

„Hrajte Pánovi na citare, na citare a na harfe zunivej.
Za hlaholu trúb a poľníc jasajte pred tvárou Kráľa a Pána...“
(Ž 98, 5-6)

Jozef Medvecký hráva na akustickej gitare.
Lenka Lucká hráva na akustickej gitare.
Marek Miko hráva na akustickej gitare vo filiálke Štefanov a sprevádza spev mladých.
Martina Šoltésová hráva na gitare a sprevádza spevy mladých každý piatok pri svätých omšiach.

FLAUTISTI


Eva Kociánová hrá na priečnej flaute a sprevádza spev pri slávnostných svätých omšiach
Eva Kudlačáková hrá na priečnej flaute a sprevádza spev pri slávnostných svätých omšiach.
Jana Kulkovská hrá na priečnej flaute a sprevádza spev pri slávnostných svätých omšiach.
Marika Žemličková hrá na priečnej flaute a sprevádza spev pri slávnostných svätých omšiach.

HUSLISTI


Lenka Horňáková hrá na husle a sprevádza spev pri slávnostných svätých omšiach.
Miroslava Kurajdová hrá na husle a sprevádza spev pri slávnostných svätých omšiach.
Anežka Kurajdová hrá na husle a sprevádza spev pri slávnostných svätých omšiach.
Martin Pavlík hrá na husle a sprevádza spev pri slávnostných svätých omšiach.
Daniel Bóth hrá na husle a sprevádza spev pri mládežníckych svätých omšiach.


Všetci spolupracujú aj so zbormi a pomáhajú pri príprave slávnostných liturgií.
TEŠÍME SA NA KAŽDÝ NOVÝ TALENT !!!