Meno: Heslo:

Kostolníci

- Milan Kmeňje kostolník v Tvrdošíne od roku 1976.
- Pavol Kuloštiakje kostolník v Štefanove.
- Oľga Ondrejáková je kostolníčka v Krásnej Hôrke.

Kostolník je aktívne veriaci človek, ktorý sa spolupodieľa na zodpovednosti farára za kostol. Na túto službu, ktorá je dočasná, ho slobodne ustanovuje farár. Kostolník si je vedomý toho, že takmer denne prichádza bezprostredne a priamo do styku so svätými vecami. Dbá o čistotu a bezpečné uzamknutie kostola, pripravuje potrebné veci na slávenie bohoslužby a zachováva diskrétnosť.

Poslanie kostolníka si vyžaduje širokú škálu činností, usilovnosť i zodpovednosť. Je dobré, ak kostolníkovi v jeho starostlivosti o kostol pomáha stabilná skupina dobrovoľníkov.