Meno: Heslo:

Mimoriadni rozdávatelia

Mimoriadni rozdávatelia je služba, ktorá je veľkou pomocou kňazovi pri rozdávaní svätého prijímania pri svätej omši. Túto službu môžu konať tí, ktorí sú náležite pripravení a dostali poverenie od diecézneho biskupa vykonávať túto službu, na žiadosť miestneho farára. V našej farnosti máme týchto rozdávateľov:


Tvrdošín:

- Milan Kmeň
- Eduard Žmiják
- Juraj Mačňák
- Michal Mikolášik
- Miloš Vrana
- Jaroslav Žuffa
- Róbert Paulíny
- Edmund Taraj

Krásna Hôrka:

- Pavol Palider

Službu mimoriadného rozdávateľa svätého prijímania počas prázdnin vykonávajú aj naši bohoslovci.