Meno: Heslo:

Žalm & Žalmisti

Žalm je odpoveďou na Božie Slovo. Spieva sa pri každej sv. omši a môže ho spievať predspevák, ktorý je na to vhodne pripravený. Má sa spievať z ambóny, pretože je to Božie Slovo. Dnes poznáme množstvo nápevov týchto žalmov. Preto sa u nás vytvorila skupina ľudí, ktorí sa pravidelne stretávali v pondelok po večernej sv. omši, kde sa pripravili na spievanie žalmov a rozdelili si služby. Momentálne sa nestretávajú, pre nedostatok nových členov.

Kto by mal záujem o túto službu, nech sa hlási u organistov.