Meno: Heslo:

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho


Bratstvo Božského Srdca Ježišovho bolo vo farnosti Tvrdošín - časť Krásna Hôrka založené 1. januára 2008.
Pravidlá Bratstva Božského Srdca Ježišovho sme získali z webovej stránky z Litavy www.bozskesrdce.sk kde je aj toto naše spoločenstvo zaregistrované. V Litave je centrum BBSJ pre cele Slovensko. V našom spoločenstve máme zatiaľ 14 členov.
Jednotliví členovia BBSJ vytvárajú spoločenstvo, ktoré sa stretáva dvakrát za mesiac v kostole. Je to na prvý piatok a na prvú nedeľu v mesiaci. Každý prvý piatok je svätá omša obetovaná za členov nášho spoločenstva. Po svätej omši je pobožnosť s litániami k Božskému Srdcu Ježišovmu a odprosujúcimi modlitbami spojená s poklonou Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Na prvú nedeľu po svätej omši sa členovia spoločenstva modlia v kostole litánie a odprosujúce modlitby. Vo zvláštnej úcte majú sviatok Božského Srdca Ježišovho, ktorému je zasvätený kostol v Tvrdošíne - Krásnej Hôrke.
Denne sa každý člen pomodli Otčenáš, Zdravas Mária a Verím v Boha so strelnou modlitbou: "Božské Srdce Ježišovo, daj aby som ťa vždy viac a viac miloval".
Okrem toho po cely rok koluje medzi veriacimi reťazovito deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu. Počas roka sa v modlení deviatnika vystrieda okolo 40 rodín. Tieto stanovy Bratstva Božského Srdca Ježišovho nikoho z členov nezaväzujú pod hriechom.
Písomnosti a prihlášky členov registruje členka Maria Štrbíková, Tvrdošín - Krásna Hôrka, Zvoničná 76 na telefónnom čísle: 043/ 532 36 05
Vo farnosti Tvrdošín je registrované ešte jedno Bratstvo Božského Srdca Ježišovho, ktorého koordinátorom je pani Lemonová.