Meno: Heslo:

Modlitbové spoločenstvo matiek

Mile mamy a staré mamy! „Modlitby Matiek“ sa začali v roku 1995 v Anglicku. V tom čase dve staré mamy, Veronika a jej švagriná Sandra, pocítili túžbu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Spoznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali svoje deti do Jeho rúk, aby On mohol konať v ich živote a odstrániť tak bolesti matiek. „Modlitby Matiek“ sa rozširili do celého sveta a boli v nich mnoké krásne odpovede a vyslyšania.
Pre matky, ktoré sa chcú spoločne modliť za svoje deti a vnúčatá.

„Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko čo ste urobili pre svoje deti nezostane bez odmeny. Vrátia sa z nepriateľovej krajiny. Je tu nádej pre budúcnosť. Vaše deti sa vrátia domov. Ja, Pán som tak povedal“.
(porovnaj Jer. 31, 16-17)
V našej farnosti Tvrdošín sa „Modlitby matiek“ modlí zatiaľ jedna bunka na sídlisku Medvedzie.
Stretávame sa raz do týždňa v byte jednej z nás. Naše stretnutia sa uskutočňujú vždy v tú istú hodinu a ten istý deň. To je základne pravidlo. Máme prísnu zásadu mlčanlivosti, teda to, s čím sa matky zdôveria na stretnutí, sa nesmie zneužiť. Na utvorenie skupinky stačia dve matky (najviac však osem). Na stretnutiach sa modlíme z brožúrky, ktorú sme dostali od našej koordinátorky na Slovensku pani Jany v Bratislavy, ktorá nám posiela aj pravidelné listy MM, kde sa dozvieme všetko čo potrebujeme a čo sa deje v našom hnutí.
V brožúrke sú prekráne modlitby, kde sa priamo obraciame na Pána Ježiša. Počas stretnutia kladieme mená svojich detí (máme ich napísané na okrúhlych lístkoch) do košíka k päte kríža a odovzdávame ich do Jezišovej ochrany (na ďalšich lístkoch máme svoje krstné deti, manželov, našich duchovných otcov a náš parlament s celou vládou). Celé toto stretnutie trvá 40 min. (závisí to od toho koľko matiek sa schádza). V našej bunke je nás 5 matiek. Už sa stretávame 4 roky. Raz za štvrťrok bývajú trojdnia, kedy sa zvykne do nich zapojit celá farnosť. Toto hnutie má cirkevné schválenie. Máme v Bratislave svojho kňaza, ktorý je vyčlenený pre naše hnutie. Organizujú sa každoročne trojdňové stretnutia vo Svite. .

Všetky informácie ohľadne hnutia „Modlitby matiek“ môžete získať u pani Gabriely Macákovej, Medvedzie 166-49/22, Tvrdošín.
Telefón: 043/532 06 54
Mobil: 0910 499 949