Meno: Heslo:

Ružencové bratstvo

Vo farnosti Tvrdošín a filiálke Štefanov nad Oravou, máme spolu 21 ruží (Bratstva živého ruženca). Ružencové bratstvo bolo vo farnosti založené roku 1957.
V jednotlivých častiach našej farnosti máme nasledovný počet ruží:
Tvrdošín - 7 ruží
Krásna Hôrka - 4 ruže
Staré Medvedzie - 3 ruže
Sídlisko Medvedzie - 3 ruže
Štefanov nad Oravou - 4 ruže

Bratstvo Živého ruženca

Bratstvo Živého ruženca vzniklo z iniciatívy Márie Paulíny Jaricot vo Francúzsku. Narodila sa v Lyone, kde žila od roku 1799 do roku 1862. So svojím bratom Fileasom snívala o misionárskej práci v pohanských krajinách. Neskôr sa jej brat stáva kňazom a odchádza na misie. V listoch jej opisuje duchovné i materiálne potreby v misijných krajinách. Paulína zorganizuje peňažné zbierky, vytvorí malé skupiny, ktoré začínajú pomáha misionárom. Poznáva hĺbku a silu modlitby ruženca, a tak na spôsob misijných skupín zakladá ružencové pätnástky, ktoré sa stanú počiatkom skupiny Živého ruženca.

Dávajú si za cieľ:

a) zjednotenie sŕdc v srdciach Ježiša a Márie cez rozjímanie ružencových tajomstiev vymieňaných každý mesiac;
b) zachovanie viery v kresťanských krajinách, ktoré podľahli nekresťanskému štýlu života;
c) šírenie viery v nekresťanských krajinách cez katolícke misie.

Pravidlá a stanovy sú dielom zakladateľky a dala ich kanonikovi Metempsovi, ktorý ich uviedol v knihe Manuel du Rosaire Vivant a sám sa stal predstaveným tohto bratstva. Pápež Gregor XVI. ich schválil a vo svojom breve odporúčal tento spôsob modlitby posvätného ruženca nasledujúcimi slovami: „Dúfame, že s pomocou Božou to bude prospešné nielen preto, aby sa prosebná modlitba, vhodná k jej (Panne Márii) chvále, šírila vždy a všade už pre jej jednoduchosť, ale aj preto, aby sa zväčšila jej moc pre mnohých prosiacich a aby sa príjemnejšie niesla k Bohu, lebo on je naklonený zmilovať sa a dať svoju milosť, ak ho o to v spoločnej modlitbe prosíme.“

Záväzky člena Živého ruženca

Živý ruženec tvorí skupina dvadsiatich členov, tzv. ruža. Určený člen – horlite ruže – je zodpovedný za rozdeľovanie a výmenu tajomstiev.
Člen Živého ruženca sa každý deň modlí jeden desiatok posvätného ruženca za obrátenie hriešnikov, za živých a zosnulých členov Ružencového bratstva, rehoľu dominikánov a miestnu farnosť. K týmto úmyslom možno pridaj aj ďalšie.
Raz v mesiaci sa stretáva na spoločnej modlitbe posvätného ruženca s ostatnými členmi Živého ruženca, kde si vymenia ružencové tajomstvá.