Meno: Heslo:

Chrámový spevácky zbor Afficio Laetitia

Chrámový spevácky zbor Afficio Laetitia z Tvrdošína začal písať svoju históriu na Troch kráľov v roku 1992. Zbor založila Miroslava Bučeková, poslucháčka konzervatória, neskôr absolventka VŠMU a viedla ho 4 a pol roka. Jej nástupcom sa stal od 30.8.1996 dirigent Pavol Bažík z Habovky. Práca so spevákmi amatérmi, ktorí však majú radosť zo spevu a obetujú na skúšky a vystúpenia veľa svojho voľného času, lebo spev ich napľňa, prináša mnoho nezabudnuteľných situácií a hlavne: Kto spieva, dvakrát sa modlí. Svojim spevom sa snažia pozdvihnúť svoje duše, i duše poslucháčov, bližšie k Pánu Bohu. V repertoári majú tiež viachlasné skladby svetových i slovenských autorov na oslavu Panny Márie.
V súčasnosti je situácia v zbore veľmi zložitá. Mnohí speváci odišli za prácou, štúdiami do vzdialených miest, iní sa starajú o rodičov, deti, vnúčatá a nezostáva im čas na tento ušľachtilý koníček. Ďalším to neumožňuje zhoršený zdravotný stav. Naše snahy o príchod nových speváckych posíl neboli úspešné i napriek mnohým vydareným akciám v spolupráci s našimi mládežníckymi zbormi, a preto už nezostáva iná možnosť, len spolupráca so spevákmi susedných miest a obcí. Mnohé skladby si totiž vyžadujú rozdelenie na viac hlasov, väčšie množstvo spevákov, aby dostatočne vyznela ich majestátnosť.
Poslucháči koncertov speváckych zborov z Nižnej, Tvrdošína, Trstenej, Chlebníc tlieskali nielen doma na Orave, ale aj v slovenských mestách: Levoča, Martin, Žilina, Banská Bystrica, Prievidza, Bratislava, Trnava, na festivaloch v Trstenej, Námestove, Nitrianskom Rudne... tiež v zahraničí: v Zakopanom, Suchej Beskydskej, Wadowiciach, Mariazelli, Medžugorí, Ríme, Lurdoch,... Je to úžasný pocit byť súčasťou telesa, ktoré búrlivo spieva skladbu Dobytie raja od Vangelisa, vznešene Verdiho Zbor Židov, pokorne Lottiho Miserere, hrdo Dvořákovo Largo, nežne Schubertovu Ave Máriu, precítene Brucknerovu Locus iste, mohutne Mocný si Pán ...
Vznik Hornooravského speváckeho zboru môžeme zaevidovať už na jeseň roku 1999, kedy sa začali spoločné nácviky k pásmu slova a hudby pod názvom Hľadanie svetla. Repertoár na tieto vystúpenia zabezpečili zbory z Krivej, Nižnej a Tvrdošína so svojimi dirigentami a v závere odzneli spoločne skladby : J.L. Bellu - To deň, Mozartova -Ave verum corpus, Arcadeltova - Ave Mária, Verdiho – Nabucco. Spoločné vystúpenia sa uskutočňovali nielen v dedinkách a mestách na Orave, ale aj na Liptove, v Rajeckej Lesnej, Považskej Bystrici ...
S Hľadaním svetla II. sa predstavili aj v Synagóge v Liptovskom Mikuláši na Popoludní so spevokolmi Liptova. Uznanie dosiahli tiež Hľadaním svetla III. Zabezpečili spievanie na 3 absolventských koncertoch z dirigovania na Konzervatóriu Žilina a Topoľčany.
Svojim spevom prispeli k hlbšiemu prežívaniu liturgie na púti k blahoslavenej sestre Zdenke v Krivej. Na Dekanskom eucharistickom dni v Trstenej si zaspievali v širokej zostave, s deťmi zo Zuberca a mužmi z Trstenej. Spolu s dychovkou sa stretli speváci súčasnej zostavy, troch miešaných zborov z Nižnej, Tvrdošína a Trstenej pri speve na svätej omši 16.júla 2006 v Trstenej na festivale Spievame Márii.
Uctili si pamiatku Mons. Viktora Trstenského a odprevadili ho do večnosti. Spoločnými silami zvládli Diplomový koncert svojho dirigenta Pavla Bažíka, absolventa Akadémie umení v Banskej Bystrici. Púť Prahou, kde okrem krátkych vystúpení v rôznych kostoloch stovežatej Prahy zaznel ich spev na svätých omšiach v Kostole Panny Márie Sněžnej, v Lorete, pri Pražskom Jezuliatku, najväčší zážitok zanechalo koncertovanie v Chráme sv. Víta. Duchovné odpoludnie v Chlebniciach bolo dôvodom k spojeniu sa so skvelými ľuďmi a spevákmi z Chlebníc pod vedením dirigenta Františka Suľu. Spolu s nimi koncertovali na slovenských dňoch v Krakove.
Veríme, že v tejto zostave speváckych zborov z Nižnej, Tvrdošína, Trstenej a Chlebníc prežijeme krásne chvíle, obohatíme svoje vnútro, nájdeme posilu a rozdáme radosť mnohým našim poslucháčom.
obrazok    obrazok    obrazok    obrazok