Meno: Heslo:

Zbor MG – Magnum Gaudium

Pod dvoma latinskými slovami - MAGNUM GAUDIUM - sa ukrýva okruh mladých spevákov a hudobníkov. Už niekoľko rokov sa skupinka týchto mladých stretáva pri liturgických slávnostiach, ktoré sa snaží oživiť a spestriť spevom mládežníckych duchovných piesní i spirituálov.

Ich prvé verejné vystúpenie bolo na sv. omši v rádiu Lumen vo veľkonočnom období v roku 1999. Od tohto roku, s malými prestávkami, sa začali pravidelnejšie stretávať na nácvikoch, a tak rozširovať vlastný repertoár. Ten spočiatku tvorila mládežnícka hudba, nová duchovná pieseň a liturgické spevy.

Po prvom predvedení spirituálov: V Pána teraz dôveru mám, Áno jasné, Ja v srdci svetlo mám... dostali v roku 2002 ponuku účinkovať na Vianočných koncertoch s ostatnými zbormi z Tvrdošína.

Keďže chuti do spevu je až - až a času na nácviky menej, zbor si musel nájsť formu, akou bude ďalej cvičiť a pokračovať v započatom diele. A tak prišli na rad MG kazety, na ktoré im vedúca zboru nahrávala jednotlivé hlasy a pri stretnutí jednotlivé hlasy spájali v spoločnú harmóniu. Tento spôsob cvičenia dopomohol k názvu zboru - MG. Tento názov však nestačil na vyjadrenie toho, ako a prečo spievajú. Preto sa v ňom ukrýva ešte jedno tajomstvo: magnum gaudium = veľká radosť. To, čo je spoločné týmto spevákom je naozaj veľká a úprimná radosť a snaha túto radosť cez spev odovzdávať druhým.

V roku 2003 sa im podarilo túto radosť odovzdať i na festivale Verím Pane v Námestove, na ktorom bol záujem aj o ich CD, ktoré bohužiaľ vtedy ešte nemali.


obrazok    obrazok    obrazok    obrazok

Podnikli vystúpenie i v zahraničí 15.8. 2003 v Zakopanom, kde spoluúčinkovali so zborom Afficio Laeticia na koncerte a odpustovej svätej omši Nanebovzatia Panny Márie. V rámci stredoeurópskych katolíckych dní, pán farár pozýval do našej farností hostí z jednotlivých krajín a náš zbor sa učil spievať piesne aj v cudzích jazykoch- ako je nemčina, poľština, španielčina.... V máji roku 2004 sa zúčastnili púte v Mariazelli, kde mali vystúpenie pre rodiny v ktorých boli ubytovaní.

V roku 2005 sa im podarilo vydať CD s názvom Úlomky srdca, ktoré bolo nahrávané v kostole sv. Šimona a Júdu. V tom istom roku sa zapojili do nacvičovania muzikálu o blahoslavenej sestre Zdenke, kde spievali vokály k sólistom a sprievody k tancom a tiež si vyskúšali svoje herecké schopnosti. S týmto muzikálom navštívili niekoľko miest a obcí, ako Nižná, Stará Ľubovňa, Krivá... Dnes spievajú príležitostne – na liturgických slávnostiach a nácviky mávajú nepravidelne, hoci by na ne radi pozvali aj iných. Pomohli tiež naspievať sprievody a vokály k novému muzikálu: Dvaja stratení, ktorý je dnes hraný na mnohých miestach.

Spev je znakom plesajúceho srdca. Každý, kto plesá, si určite rád zaspieva. Ak nemá kde, zbor MG má otvorené dvere pre každého kto má dobrý „hluch“ a „ fajnové hlasifky“... :o) Príď aj Ty s nami chváliť Pána, príď mu zaspievať..


Viac info u vedúcej zboru Júlii Habovštiakovej.
Kontakt: juliethe@orava.sk