Meno: Heslo:

Mládežnícky zbor v Tvrdošíne

Vznik mládežníckeho zboru sa datuje od roku 1979 od pôsobenia správcu farnosti Štefana Šmálika, ktorému pridelili pána kaplána Marcela Šiškoviča, nadšeného pre prácu s hudbou a pre prácu s mládežou. Napriek nepriaznivému totalitnému režimu a všetkému, čo s tým súviselo – prenasledovanie, vypočúvanie a neustála kontrola - mladí ľudia v Tvrdošíne mali pevné odhodlanie spievať na oslavu Boha a stretávať sa na nácvikoch. Myšlienku vytvoriť spevokol podporil mladý kaplán M. Šiškovič a neskôr sa zboru ujal pán Štefan Ballek, ktorý v tej dobe vždy zohnal MG kazety, podľa ktorých mohli členovia zboru nacvičovať nové piesne. Hrou na gitare zbor sprevádzali Juraj Jurči, Ľubo Pikna a Peter Bedrich, ktorý neskôr prevzal dirigentskú paličku a zorganizoval asi päť pásiem vianočných a veľkonočných akadémií s vlastnou tvorbou, obohatených poéziou a prózou, na ktorých sa zišli nielen veriaci z Tvrdošína, ale aj z blízkeho okolia Oravy.

Popri týchto akciách sa zúčastňovali aj na pútiach v Levoči a Šaštíne. Častokrát boli niektorí členovia zboru vypočúvaní ŠtB. Oporu a dobrú radu nachádzali pri správcovi farnosti – Štefananovi Šmálikovi, ktorého vystriedal v roku 1983 terajší spišský biskup prof.ThDr.František Tondra a po ňom v roku 1987 Július Chalupa (pôsobiaci do roku 1991), ktorý mal kontakty v Košiciach.

Tu vzniklo prvé nahrávacie štúdio a aj prvé nahrávky mládežníckeho zboru z Tvrdošína. Istý čas, za jeho pôsobenia, bola vedúcou zboru aj Beáta Kumorová. Po krátkej pauze sa vedúcou zboru stala Monika Lukáčiková. Gitaristami zboru boli Martin Bedrich a Cyril Zjavka.

Veľkou akciou pre mladých z Tvrdošína bol výlet do Nitry v roku 1993. Tu sa konalo stretnutie mladých na Slovensku pri príležitosti Svetového dňa mládeže stretnutia Sv. Otca s mladými v americkom Denveri. Zbor spieval príležitostne na svätých omšiach , na sviatky, okrem toho nacvičil spevy a pásma aj ku krížovej ceste. Mladí chodili spoločne na výlety oddychovať a stretávali sa aj na brigádach, ktoré sa konali v seminári na Spiši. V roku 1994 a v roku 1997 sa konali primície piatich novokňazov – rodákov z Tvrdošína, na ktorých účinkovali mladí, ale aj ostatní členovia zboru – detského a miešaného Afficio Laeticia.

V roku 1998 sa zmenila pozícia vedenia v zbore a dirigentskú paličku prevzala Zuzana Vaseková – ktorá od roku 1990 pôsobila vo farnosti ako organistka. Výbornými gitaristami a oporou v zbore boli naďalej Martin Bedrich a Martin Blaha, neskôr ich vystriedala Danka Števánková.

Mladí pokračovali v dobrých tradíciách zboru – chodili na výlety - Žákovce, Belianska jaskyňa, Okoličné, Roháče, chaty, opekačky ... , aby upevnili svoje vzťahy medzi sebou. Zúčastnili sa aj na festivale v susednom Poľsku v Jablonke, získali druhé miesto. Zboristi mali veľkú túžbu vytvoriť mládežnícke sväté omše, ktoré potrebovali pre svoj rast. Cítili potrebu viac odovzdať Bohu i ľuďom to, čo vyžadovalo úsilie, snahu, ochotu i čas venovaný pri nácvikoch nových piesní. Nakoniec sa to z časti podarilo, lebo začala príprava birmovancov a s tým aj súviseli omše za účasti birmovancov, na ktorých zboristi spievali.

V roku 2000 a 2002 zboristi opäť obohatili svojim spevom liturgiu ďalších primičných svätých omší. Zbor pripravoval akadémie, krížové cesty, vianočné koncerty, adorácie aj formou spevov Taizé, spieval počas vianočných i veľkonočných sviatkov aj v spolupráci so zmiešaným zborom Afficio Laeticia. Od r. 2002 sa správcom farnosti stal ThDr.IClic. Ján Marhefka,PhD., vďaka ktorému sa obnovilo ozvučenie zboru. Ku gitaristom sa pridali veľmi talentovaní ľudia – Marika Korčušková , Jozef Medvecký hrajúci na elektroakustických gitarách a na basgitare – Michal Šuttý a občas vypomáhala i Danka Števánková, ktorá pre svoje štúdijné a pracovné povinnosti pôsobí mimo Tvrdošína. Zbor naďalej spieval na sv. omšiach za účasti mladých, príležitostne na nedeľných sv. omšiach, cez sviatky a vtedy, keď bola potreba.Postupom času sa obsadenie spevákov prirodzeným spôsobom menilo, ktoré sa v roku 2008 zúžilo na komorné obsadenie, čo bolo nepostačujúce na ďalšie napredovanie zboru. Po Veľkej Noci tohto roku sa vymenilo vedenie zboru a dirigentskú paličku prevzala organistka Júlia Habovštiaková. V súčasnosti je to nové spoločenstvo mladých spevákov, ktorí spievajú pri sv. omšiach za účasti mladých.


Spev v tvrdých podmienkach... ale ani tie nás neodradili...


obrazok    obrazok    obrazok